Beleidsstrategie en -implementatie Grafische vormgeving Identiteitsontwikkeling Interactieve communicatie Ruimtelijke vormgeving Strategie en positionering Tekst en redactievoering

Thema's

Contact


Tussen de Bogen 40
1013 JB Amsterdam
The Netherlands
info@mixter.nl
+31 (0)20 - 4942700

Thema: Ouderbetrokkenheid Beleidsstrategie en -implementatie  

Ouderbetrokkenheid creëeren in het MBO/ROCvA

Op het ROCvA - handel is de ouderbetrokkenheid goed geregeld. De verwachtingen en de verplichtingen van zowel school, ouders als leerling zijn vastgelegd in een convenant dat bij de intake door alle partijen wordt ondertekend. Uitgangspunt is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een succesvolle schoolloopbaan van de leerling, waarbij alle partijen een eigen rol hebben. Er is een kalender gemaakt van vaste en tussentijdse contactmomenten, en voor de school is bovendien een compleet draaiboek opgesteld. Zo weet iedereen wat er van hem wordt verwacht.

De opleiding heeft vorig jaar, samen met Mixter, een uitgebreid vooronderzoek gedaan om wensen en behoeften te inventariseren en zoveel mogelijk draagvlak te genereren. Er zijn gesprekken geweest met loopbaanbegeleiders, zorg coördinatoren en leerlingen; ouders zijn geënquêteerd en er is advies ingewonnen bij opleidingen die ouderbetrokkenheid met succes hadden georganiseerd. Hierna is een plan opgesteld op basis van vier uitgangspunten: (1) duidelijke spelregels (2) een structurele aanpak (3) helder eigenaarschap en (4) een transparante en open benadering. Na een zeer succesvolle pilotfase is het plan nu definitief geïmplementeerd.