Beleidsstrategie en -implementatie Grafische vormgeving Identiteitsontwikkeling Interactieve communicatie Ruimtelijke vormgeving Strategie en positionering Tekst en redactievoering

Thema's

Contact


Tussen de Bogen 40
1013 JB Amsterdam
The Netherlands
info@mixter.nl
+31 (0)20 - 4942700

Archief

Ouderbetrokkenheid creëeren in het MBO/ROCvA

Op het ROCvA - handel is de ouderbetrokkenheid goed geregeld. De verwachtingen en de verplichtingen van zowel school, ouders als leerling zijn vastgelegd in een convenant dat bij de intake door alle partijen wordt ondertekend. Uitgangspunt is de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een succesvolle schoolloopbaan van de leerling, waarbij alle partijen een eigen rol hebben. Er is een kalender gemaakt van vaste en tussentijdse contactmomenten, en voor de school is bovendien een compleet draaiboek opgesteld. Zo weet iedereen wat er van hem wordt verwacht.

Logo voor een jungle museum in Suriname

Het woud, de voedzame grond en de kronkelende Surinamerivier, dat zijn de drie elementen die het tezamen nieuwe logo vormen van het Marron museum. De Marronbevolking, afstammelingen van weggelopen slaven die eeuwen geleden het oerwoud invluchtten, wonen en werken aan de Boven Suriname Rivier. Hier, in de vele kleine dorpen waar je niet met de auto kunt komen, leeft de traditionele Marroncultuur voort. In één van de grotere dorpen, Pikin Slee, is het Marronmuseum gevestigd. Een initatief van de plaatselijke bevolking, ondersteund door een vriendenkring in Nederland.

Optimale ontwikkelingskansen op de Tobiasschool

De Tobiasschool, een Vrije School, is een nevenvestiging zorg. Alle leerlingen hebben een LWOO-profiel, dat betekent dat je bij reken- en/of taalachterstand of sociaal-emotionele problemen extra zorg krijgt. Mixter heeft met de medewerkers van de Tobiasschool een kwalificerend programma ontwikkeld dat aansluit bij de behoeften en de mogelijkheden van deze complexe doelgroep. Centraal in het programma staat maatwerk voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, en een competentiegestuurde aanpak binnen een intersectoraal programma. Het schoolprogramma, in combinatie met een stageprogramma dat geleidelijk aan intensiever wordt, biedt deze doelgroep optimale ontwikkelingskansen.

Hyperion Lyceum: naam en logo voor een nieuwe school in Amsterdam

Het Hyperion Lyceum is een nieuwe school in Amsterdam Noord, die hoogwaardig onderwijs biedt op Gymnasium- en Atheneumplus-niveau. De school richt zich uitdrukkelijk op veelbelovende leerlingen, en wil deze optimaal voorbereiden op vooraanstaande posities in de wetenschap, het bedrijfsleven of het openbaar bestuur. Hyperion was in de Griekse mythologie de Titaangod van het licht. Hij wordt beschouwd als de God van de observatie en van het bestuderen; hij bracht logica en systematiek in de wereld. De oude Grieken geloofden dat de ogen licht uitzenden, en men voorwerpen kon zien als deze straal er op viel. In het logo is duidelijk een oog te herkennen, met een lichtbron in het centrum.

Nieuwe logo's voor alle scholen van het VOvA

De scholen van het voortgezet onderwijs binnen het ROC van Amsterdam werken samen in het VOvA. Elk van de scholen heeft een eigen profiel nodig, om daarmee op een actieve manier de markt te benaderen. Samen met de scholen is een visuele identiteit ontwikkeld die niet alleen eigentijds functioneel is, maar tegelijk een iconische uitstraling heeft, waardoor de leerlingen zich er sterk mee verbonden voelen.

Test je competenties

De online competentietesten van Peppels.net geven altijd een positieve uitslag, want ze gaan uit van waar een leerling goed in is. Zen kunnen door de leerling zelf, maar ook door derden worden gedaan, bv. ouders, stagebegeleiders of docenten. Uitslagen kunnen met elkaar vergeleken worden (360 graden feedback), wat weer stof levert voor een gesprek.
In het eerste deel van de testen zien we een groepje jongeren, ze voeren een gesprek. De leerling kan aangeven met wie hij zich het meest verwant voelt. In het tweede deel worden nog enkele specifieke vragen gesteld. De testen doen uitspraken op 5 gebieden, per gebied zijn drie typeringen mogelijk.

Van LOB naar POLO

Naast loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) biedt Peppels.net nu een complete ELO met portfolio waarin alle vakken, opdrachten en leermiddelen kunnen worden ondergebracht. Deze combinatie maakt Peppels.net tot een Persoonlijke Ontwikkel- en Leeromgeving (POLO).De interface is voor docenten helemaal vernieuwd. Alle beheerfuncties zijn overzichtelijk gerangschikt en aantrekkelijk vormgegeven. Leerlingen hebben een nieuwe, rustige werkomgeving gekregen voor vakopdrachten, een handige vakkenkiezer en een overzichtelijke planner.

Merkarchitectuur en huisstijl

Het SWV VO 20.1 realiseert passend onderwijs voor alle jongeren in de stad Utrecht en de Vechtstreek. Daaronder vallen twee hoofdopdrachten: het vormgeven van preventief beleid en het bieden van een onderwijsvoorziening voor jongeren die moeilijk aansluiting vinden met het reguliere onderwijs. Binnen het Samenwerkingsverband trekken scholen gezamenlijk op om het onderwijs en de zorg goed te organiseren. Het SWV VO werkt in opdracht van de schoolbesturen in de stad Utrecht en de Vechtstreek (Maarssen, Breukelen en Maartensdijk).

Maak kennis met de Utrechtse School

De Utrechtse School is er voor leerlingen zich, om wat voor reden dan ook, niet thuis voelen in het reguliere onderwijs. Niet alle jongeren vonden het even leuk als ze te horen krijgen dat ze naar de Utrechtse School gaan. Op de website kunnen ze alvast kennismaken met de school en lezen wat andere leerlingen ervan vinden. Dan ontdek dat de Utrechtse School egenlijk een heel gewone schol is, alleen een beetje anders.

Je toekomst op maat

Onderwijs in Nederland sluit regelmatig niet goed aan bij de behoeften van overbelaste leerlingen. Gevolg? Voortijdig schooluitval. Maatschappelijk gezien is dat natuurlijk onaanvaardbaar. Daarom worden op diverse plaatsen oplossingen ontwikkeld.In Utrecht is gekozen voor een een systematische aanpak, waarbij interventies worden gepleegd op het juiste moment, op de juiste plaats en op de juiste doelgroep. In de Utrechtse school werkt een scala aan onderwijs- en zorg-organisaties samen aan een breed, flexible en integraal aanbod.

Hoe zorg je ervoor dat (risico-) leerlingen hun stage succesvol afronden?

Uitval tijdens de stage is een belangrijke oorzaak van voortijdig schoolverlaten. De vakmentor is een relatief nieuw project van de gemeente Amsterdam, waarbij leerlingen door middel van intensieve begeleiding binnenboord worden gehouden. Mixter heeft, na een inventarisatieronde, beschreven hoe de methodische begeleiding eruitziet, en wat de verschillende rollen en taken van de partners zijn. Daarnaast zijn kritieke procesmomenten en succesindicatoren in beeld gebracht. Er zijn aanbevelingen gedaan hoe dit project geborgd kan worden binnen de Amsterdamse setting.

Kleur kiezen op de winkelvloer

Kleur kiezen en combineren, dat vinden veel mensen heel moeilijk. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat consumenten graag meer willen experimenteren met kleur in hun interieur, dat ze hun daarbij eigen stijl willen ontdekken, maar ook dat ze hoge eisen stellen aan het resultaat. Het Histor kleurkeuzemeubel helpt mensen op de winkelvloer met kiezen en combineren. Het geheim zit in de indeling in kleurfamilies met felle, bleke en vergrijsde tinten op een vaste plek. Zo kun je gemakkelijk en op een heel intuïtieve manier combinaties maken binnen een familie, of juist tinten combineren uit verschillende kleurfamilies maar met dezelfde ondertoon.

Werken in een warm kantoor

Een werkomgeving waar je ongestoord kunt werken, maar die ook alle mogelijkheden biedt voor samenwerking met je collega's. Zakelijk en efficiënt, en tegelijkertijd warm, bijna huiselijk. Een keuken/entree met een lange tafel, een inspirerende ruimte om samen aan projecten te werken en lichte en heldere individuele werkplekken. Zo kan een kantoor er ook uitzien.